top of page

Đọc Thơ Xuân Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông - Bài Xuân Vãn (song ngữ)

ĐỌC THƠ XUÂN ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

BÀI XUÂN VÃN - 春晚 - Song ngữ Anh – Việt là một trãi nghiệm cảm tác xuân thiền theo tư tưởng Triết học Giác Hoàng Trần Nhân Tông.


Nhân dịp Năm mới và mùa Xuân đang đến, trân trọng gởi đến Chư Tôn Đức, Thân hữu Thiền sinh, Đạo hữu Phật tử, và các bạn gần xa cảm tác Xuân của Thiền sư Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông qua tiêu Đề: Đọc Thơ Xuân Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Bản dịch nghĩa và dịch thơ bao gồm phần dịch nghĩa tiếng Anh (English) do Khất sĩ Giác Chính Trần Đức Liêm dịch.

Hình ảnh Thượng hoàng Nhân Tông trong tác phẩm Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ.
Hình ảnh Thượng hoàng Nhân Tông trong tác phẩm Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ.

Trân trọng chia sẻ đến Đại chúng:

Bài Xuân vãn - 春晚.

Nguyên bản Hán văn Khất sĩ Giác Chính Trần Đức Liêm tham khảo từ: Đại Việt sử ký toàn thư - Nội các quan bản. Thiền uyển tập anh, và có so sánh cũng như đối chiếu thêm vài nguồn thư mục: An Nam chí lược. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử Thông giám cương mục. Trần Trọng Kim: Việt Nam sử lược.

春晚

年少何曾了色空,

一春心在百花中。

如今勘破東皇面,

禪板蒲團看墜紅。

Phiên âm:

Niên thiếu hà tằng liễu sắc không,

Nhất xuân tâm sự bách hoa trung.

Như kim khám phá đông hoàng diện,

Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng.

Dịch nghĩa:

Thuở trẻ chưa một lần hiểu rõ được chân tướng của "sắc" với "không",

Mỗi khi xuân đến vẫn hay gửi lòng theo trăm hoa.

Ngày nay đã khám phá ra được bản chất thật của chúa xuân,

Ngồi ở trên nệm cỏ giữa tấm phản thiền thất ngắm những cánh hoa rơi rụng.

Dịch thơ:

Thuở trẻ chưa từng rõ sắc không

Xuân về hoa nở rộn tơ lòng

Chúa Xuân nay đã tường tận mặt

Ngồi thiền ngắm cánh hồng rơi rơi

Thiền Thất Vô Ưu,

Rừng Thiền Dharma Mountain Thiền Viện Pháp Thuận,


Khất Sĩ Thích Giác Chính.


Hương Vân Đại Đầu đà (香雲大頭陀) Trúc Lâm Đại Đầu đà (竹林大頭陀) Trúc Lâm Đại sĩ (竹林大士)

Portrait of Emperor Trần Nhân Tông - 法天御極英烈武聖明仁皇帝

Read Spring Poetry of Zen Master Giac Hoang Tran Nhan Tong

Poem: 春晚

The new year and the spring seasion is coming, in the joy of happiness and peace, respectfully send to the Venerables, Monks and Nuns of Sangha, Zen students, Buddhists, a work of translating Xuân (春 - Spring) poetry of Zen Master Giac Hoang Tran Nhan Tong.


Read Spring Poetry of Zen Master Giac Hoang Tran Nhan Tong - 陳仁宗, translation of meaning and translation of poetry including English translation translated by Mendicant monk Thich Giac Chinh Liem D. Tran.


The original Classical Chinese text of the poem, the translator, has consulted from ancient Vietnamese historical sources, the most typical of which is: 1). The Đại Việt sử ký toàn thư - Complete Annals of Đại Việt, Cover of the “Nội các quan bản” version (1697) - 大越史記全書. 2). Collection of Outstanding Figures of the Zen Garden (Chinese: 禪苑集英, Vietnamese: Thiền uyển tập anh, the history of Buddhism in Vietnam.


Classical Chinese


春晚:


年少何曾了色空,


一春心在百花中。


如今勘破東皇面,


禪板蒲團看墜紅。


English:


When a young never once understood the nature of "nature" with "emptiness",

Every time spring comes, still send the heart according to hundreds of flowers.

Now discovered and understood the true nature of the so-called spring,

Sit and enter the state of silence in the awakening on the grass mattress between the reflection inside the cottage of zen watching the petals fall.


Cottage of Emptiness,

Dharma Mountain and Forest Meditation,


Thich Giac Chinh.

留言


bottom of page