top of page

Điện Thư Thành Kính Phân Ưu Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh ĐứcĐIỆN THƯ THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,


Kính bạch chư tôn thiền đức Ban Tổ chức Tang Lễ,

Kính bạch chư tôn Đức,

Kính thưa chư Thiện nam, Tín nữ Phật tử,


Chúng con vô cùng kính tiếc vừa mới nhận được tin:


CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH ĐỨC

VIỆN CHỦ CHÙA ĐẠO QUANG, THÀNH PHỐ GARLAND, TEXAS, HOA KỲ, đã xã bỏ báu thân, thu thần Viên tịch VÀO NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2022.


TRỤ THẾ 78 NĂM, HẠ LẠP 52 NĂM.

Ngài là MỘT BẬC TÒNG LÂM THẠCH TRỤ, MỘT BẬC THẦY KHẢ KÍNH CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI.


Chúng con Đạo Tràng Thiền Viện Pháp Thuận – Dharma Meditation Temple cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Tập thể Ban biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Journal of Buddhist Studies JBSPres.com, và các Thành viên - Nhân viên Nhà Xuất Bản: Dharma Mountain Publishing.


Thành kính đảnh lễ Phân Ưu cùng Môn đồ Pháp quyến.

NGUYỆN CẦU CHO GIÁC LINH CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC, SỚM HỘI NHẬP TA BÀ, PHÂN THÂN HÓA ĐỘ.


THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ PHÂN ƯU!Comments


bottom of page