top of page

Điện Thư Thành Kính Phân Ưu & Chương Trình Tang Lễ Cố Trưởng Lão HT. Thích Giác Sỹ


ĐIỆN THƯ THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,


Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa chư Thiện nam, Tín nữ Phật tử,


Chúng con vô cùng kính tiếc vừa mới nhận được tin:


CỐ TRƯỞNG LÃO HT. THÍCH GIÁC SỸ

  • Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

  • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.

  • Nguyên Trị Sự Trưởng Giáo Đoàn V.

  • Khai Sơn Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý tại tiểu bang California, Hoa Kỳ.


Trưởng Lão Hòa Thượng thế danh: Trần Vinh Thanh, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1932 tại thôn An Đông, xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngài đã xã bỏ báu thân, thu thần Viên tịch vào NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2022 tại Thành phố GARDEN GROVE, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.


TRỤ THẾ 91 NĂM

HẠ LẠP 60


Chúng con Đạo Tràng Thiền Viện Pháp Thuận – Dharma Meditation Temple cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Tập thể Ban biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Journal of Buddhist Studies JBSPres.com, và các Thành viên - Nhân viên Nhà Xuất Bản: Dharma Mountain Publishing.


Thành kính Phân Ưu cùng Môn đồ Pháp quyến và Thế quyến.

NGUYỆN CẦU CHO GIÁC LINH CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC, SỚM HỘI NHẬP TA BÀ, PHÂN THÂN HÓA ĐỘ.

THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ PHÂN ƯU!

Cung kính.


Chương Trình Tang Lễ:

A

- Lễ Nhập Quan: 09:00 sáng, Thứ Bảy 15 tháng 1 năm 2022.


- Lễ Viếng: suốt 02 ngày 15-16 tháng 1 năm 2022.


- Lễ Cung Tống Kim Quan: 1:00 trưa, Chủ Nhật 16 tháng 1 năm 2022.


B

- Địa điểm tổ chức Tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527.


- Địa điểm Trà tỳ: Peek Funeral Home: Địa chỉ: 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683 Điện thoại: (714) 893-3525.


Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến


Comments


bottom of page