top of page

Ngày Phật Đản: Bức Thông Điệp Hòa Bình, Tình Thương, và sự Lãnh Đạo có Chánh Niệm (song ngữ)

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh

Kính bạch Chư tôn đức Tăng đoàn,

Kính thông tri cùng Quý Đồng hương Phật tử, thân hữu Thiền sinh và các Bạn xa gần,


Ngày Đức Phật Đản sanh là ngày đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại của chư thiên và nhân loại. Ngày của Đấng Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi hiện hữu trong đời.

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 5 lịch sử, tháng mà hằng triệu Tăng Ni, Tín đồ Phật giáo trên thế giới hoan hỷ kính mừng Đại lễ Vesak (Đại Lễ Phật Đản).

Thầy Thích Giác Chinh - Đại Lễ Phật Đản tại Rừng Thiền Pháp Thuận Thiền Viện
Thầy Thích Giác Chinh - Đại Lễ Phật Đản tại Rừng Thiền Pháp Thuận

Thời khắc trăng tròn tỏ rạng, Đức Phật Đản sanh là một sự kiện trọng đại, thiêng liêng, một sự kiện hy hữu của toàn nhân loại. Ngài là bậc Đạo sư Giác ngộ tỏa ánh sáng năng lượng xóa tan màn vô minh của xã hội phân hóa giai cấp, giàu nghèo và bất công mà căn nguyên bởi tại lòng tham, sân, si của con người. Sự kiện Đức Phật đản sanh là bức thông điệp hòa bình, hạnh phúc, thương yêu, và mở ra con đường mà tự thân mỗi người phải vượt qua sự cám dỗ, vượt qua sự chi phối của tham lam để tiến đến cảnh giới giác ngộ, đó chính là con đường tu tập Giới - Định -Tuệ, hướng đến sự an lạc, hạnh phúc và giải thoát, đó là lẽ đích thực và cứu cánh của cuộc sống, hướng cuộc đời trở nên hướng thượng.


Tiểu bang California và Quận hạt San Diego là một trong những ngôi nhà đầu tiên của Phật Tử Hoa Kỳ

Phật Đản hay Vesak là ngày lễ kỷ niệm ngày Đản sanh, Thành đạo (giác ngộ) và thể nhập Niết Bàn của Đức Phật, Sĩ Đạt Đa - Sakyamuni Gautama Siddhartha. Trong sự bảo hộ thiêng liêng của Tam Bảo chúng ta hướng đến sự kiện trọng đại này là hướng đến ngày cử hành sự trau dồi trí tuệ và lòng từ bi trong cuộc sống chúng ta.

Tiểu bang California và Quận hạt San Diego như là một trong những ngôi nhà đầu tiên của Phật Tử Hoa Kỳ, và Phật Giáo là một trong những truyền thống tôn giáo tuyệt vời trên thế giới, cảm hóa và tương tác vào cuộc đời bằng sự thực hành của từ bi, trí tuệ và chánh niệm.

Cộng đồng Phật tử đã đóng vai trò thiết yếu trong lịch sử của Tiểu bang, các cộng đồng Phật giáo tham gia đóng góp vào phúc lợi của xã hội theo nhiều cách, và luôn cống hiến sự bình an, lòng từ bi, sự tinh tấn nhiệt thành, và trí tuệ cho những ai khi phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống.

Trong niềm hoan hỷ vô biên hướng tới ý nghĩa Phật Đản, trong không gian tĩnh lặng của Núi Rừng Pháp Thuận, đánh dấu sự kiện ngày Quán niệm Ân Đức Tam Bảo, Cộng đồng hướng đến tôn vinh Ngày Đản Sanh - Thành Đạo - Niết Bàn của Bậc vô thượng giác.


Trân trọng,

An vui,


TM. Dharma Meditation Temple - Thiền Viện Pháp Thuận


Thích Giác Chinh.


The Buddha Day - Vesak Day: The message of peace, happiness, love, and mindful leadership

Dharma Mountain, San Diego, California, U.S.A,


The Buddha Day - Vesak Day: The message of peace, happiness, love, and mindful leadership

The day of Buddha's birth is an event that marks a touching in the universe, phenomenon with a great historical nature of the interaction to the gods and mankind in the Earth.


We are living in the historical days of May, the month in which millions of monks, nuns and Buddhist in the world celebrate the Buddha Day - Vesak celebration.

On Vesākha Day, Buddhists all over the world commemorate events of significance to Buddhists of all traditions: The birth, enlightenment and the passing away of Gautama Buddha.


The name of Vesak is derived from the Pali term vesākha or Sanskrit vaiśākha, which is the name of the lunar month used in ancient India falling in April–May. In Mahayana Buddhist traditions, the holiday is known by its Sanskrit name (Vaiśākha) and derived variants of it. In Vietnamese it was called that day: Phật Đản - Đản sanh.


In 1999, the United Nations resolved to internationally observe the day of Vesak at its headquarters and offices. Everywhere on this planet together with us, Buddhists who have been turning to this great event, are aiming to celebrate the cultivation of virtue, wisdom and compassion in our lives.


The great event of the Buddha's birth is the message of peace, happiness, love, and mindful leadership, which has opened the way of that each person must overcome temptation, overcome the dominance of greed, overcoming anger with mindful art to contribute and build a peaceful and prosperous society. To establish the realm of peace, love, and prosperity, it is the path to help mankind to stabilize and develop in the present as well as in the future.


Buddhism has been in the United States as well as the State of California and San Diego County as one of the first homes of American Buddhists. Buddhism is one of the great religious traditions in the world has interact into social life by the practice of compassion, wisdom and mindfulness.


The Buddhist community has played an essential role in the history of the State, the Buddhist communities involved in contributing to the welfare of society in many ways, always offering peace, compassion, and enthusiasm to society.

In the spirit of peace and great joy of the great event towards the meaning of Buddha's Birthday, in the still space of the soul of mind, honoring the great event, contemplating to the Three Jewels, the Community honors the Vesak Day.

Happy Buddha Day!


On behalf of the Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States (SBSUS) - Đạo Phật Khất Sĩ Hoa Kỳ, The Buddha in our Hearts, Sincerely,


Thich Giac Chinh Founder - President


13 views0 comments

Comments


bottom of page