top of page

Cập Nhật Công Trình Xây Dựng & Tâm Thư Vận Động Gây Quỹ Xây Dựng Thiền Viện Pháp Thuận

Updated: Jul 31, 2022

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo,

Kính thưa Đại chúng, Quý Đạo hữu Đồng hương Phật tử, Mạnh thường quân, các bạn Thân hữu thiền sinh,

Mô Hình Chánh Điện - Thiền Đường tại Thiền Viện Pháp Thuận. Meditation Hall - Buddha Hall at Dharma mountain.
Mô Hình Chánh Điện - Thiền Đường tại Thiền Viện Pháp Thuận. Meditation Hall - Buddha Hall at Dharma Mountain.

Thiền Viện đã có cuộc họp thành công tốt đẹp cho Kế hoạch xây dựng tổng thể nơi Đạo Tràng Thiền Viện Pháp Thuận, các công trình xây dựng đang diễn ra tại Dharma Mountain, Dharma Meditation Temple - Thiền Viện Pháp Thuận. Thiền viện trân trọng cập nhật và chia sẽ thông tin đến đại chúng ủng hộ và bà con Phật tử xa gần.


Quy hoạch tổng thể xây dựng của Thiền Viện bao gồm Chánh Điện - Thiền đường, đây là một công trình lớn được xây dựng trên khu vực núi. Một ngôi nhà đa dụng của Tăng đoàn - Để Thờ Cửu Huyền Thất Tổ và Hội trường sinh hoạt Cộng đồng Phật tử sẽ được xây dựng bên cạnh Chánh Điện - Thiền đường, trên sườn đồi.


Ngoài tiến độ kỹ thuật do Quận yêu cầu gồm có các bước: (1) Thiền Viện chúng ta cần hoàn thiện khu vực lối vào của Thiền Viện, (2) đường nội bộ để kết nối với Cây Cầu, (3) và hoàn thành Cây Cầu bắt qua Suối bên trong Thiền Viện. (4) Con đường dẫn lên núi nơi xây dựng Chánh Điện - Thiền đường và nhà đa năng đa dụng của Tăng đoàn. (4) Khu vực nước phòng cháy chữa cháy xung quanh khu rừng tiếp giáp giữa Chánh Điện - Thiền đường và Nhà Tăng. (5) Khu đường được hoàn thiện để cho xe cứu hỏa rẽ vào và U Turn, nằm trong thông số kỹ thuật mà Sở cứu hỏa yêu cầu. (6). Khu vực thoát nước thải và hệ thống bể phốt (septic tank system) cần được hoàn thiện.


Cuộc họp đã kết luận 6 bước trước mắt mà Thiền Viện chúng ta cần thực hiện, để đáp ứng các yêu cầu về Xây dựng từ Quận San Diego, sau đó sẽ đến bước tiếp theo là nền móng cho công trình xây dựng của Chánh Điện - Thiền Đường và Nhà Tăng. Theo tính toán ước tính của giới chuyên môn từ các kỹ sư xây dựng và các công ty Xây dựng có chuyên môn thì Thiền Viện cần chuẩn bị nguồn tài chánh dự kiến để hoàn thành 6 hạng mục là 700.000 USD (Bảy Trăm Ngàn Mỹ Kim).


Thời gian qua tuy dịch bệnh diễn ra khiến cho tình hình khó khăn nhưng Thiền Viện Pháp Thuận cùng với Hộ pháp Thiện Nam Tín Nữ, các bạn xa gần đã đồng hành làm việc cùng các Kỹ sư chuyên nghiệp, Quận hạt San Diego - Department of Environmental Health đã chấp thuận cấp phép Hệ thống xử lý nước và Tổng thể khu vực xây dựng cho Công trình Xây dựng.


Đồng thời trong năm vừa qua Thiền Viện Pháp Thuận đã cho tiến hành thi công: Hệ thống Điện và hệ thống Nước mà Dharma Meditation Temple - Thiền Viện Pháp Thuận đã hoàn thành với sự chấp thuận (đã có Permit và đã thực hiện xong) của chính quyền Quận San Diego. Hệ thống Điện được hạ thế dành riêng cho việc sử dụng của Dharma Mountain Pháp Thuận Thiền Viện, đây là hệ thống điện commercial. Hệ thống nước bao gồm một nguồn nước đã được Thành phố phê duyệt và đã sẵn sàng sử dụng; hệ thống nước giếng commercial sạch được hoàn thiện cũng nằm trong dự án xây dựng. Cả ba dự án này được triển khai từ tháng 7/2018 đến nay thì đã hoàn thành.


Thiền Viện của chúng ta và các kỹ sư dân dụng, và hai Kiến trúc sư đã làm việc trong 4 năm qua cho đến nay, hiện tại Thiền Viện đang chuẩn bị nhiều bước để khởi công công trình chính sắp được xây dựng. Để làm được điều đó kịp thời trong công việc Phật sự xây dựng thì Thiền Viện vô cùng tri ân tấm lòng từ bi và bàn tay nhân ái của Quý vị trong suốt thời gian qua đã và đang tận tâm yểm trợ và đóng góp cho việc xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận, các dự án xây dựng đang diễn ra tại Thiền Viện Pháp Thuận – Dharma Meditation Temple. Thông qua từ sự giúp đỡ quý báu của Đại chúng Phật tử và quý Mạnh thường quân sẽ là cơ hội quý báu giúp cho Thiền Viện Pháp Thuận tiếp tục quá trình xây dựng được thuận duyên. Sự ủng hộ đóng góp quý báu của Quý Đồng hương Phật tử, Thân hữu Thiền sinh và quý vị là phước lành cao quý trong công việc phụng sự Phật pháp, tạo nên sự trang nghiêm cho Đạo Tràng Tam Bảo, góp phần truyền bá những điều hữu ích, tốt đẹp đến với công chúng và Đồng bào Đồng Hương Phật tử xa gần.


Tổng Thể Thiền Viện Pháp Thuận - Overall construction plan of Dharma Mountain Dharma Meditation Temple.
Tổng Thể Thiền Viện Pháp Thuận - Overall construction plan of Dharma Mountain Dharma Meditation Temple.

Tâm Thư Vận Động Gây Quỹ Ủng Hộ Xây Dựng Thiền Viện Pháp Thuận


Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo,

Kính thưa Đại chúng, Quý Đạo hữu Đồng hương Phật tử, Mạnh thường quân, các bạn Thân hữu thiền sinh,


Thiền Viện Pháp Thuận thành lập từ năm 2014 đến nay là nơi sinh hoạt Tâm Linh – Từ thiện Tôn giáo bất vụ lợi trong lòng Cộng Đồng đồng bào đồng hương Phật tử xa gần. Từ năm 2016 đến nay là thời gian trong tiến trình xin phép và mở đất Xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận. Trong điều kiện sinh hoạt tu học, phụng sự và phục vụ cộng đồng đồng bào Phật tử nhiều năm nhưng chưa có cơ sở vật chất để đáp ứng thuận tiện cho Phật sự và Phụng sự. Hiện tại Thiền viện Pháp Thuận đang nổ lực hết mình với sự gia tâm chú nguyện của Chư Tôn Đức, với sự nhiệt tâm Hộ Pháp của chư vị Thiện trí thức, Phật tử và quý Mạnh thường quân thường gia tâm ủng hộ cho Công Trình Xây Dựng Thiền viện Pháp Thuận được hanh thông sớm hoàn thành.


Dự án Xây dựng Thiền viện Pháp Thuận sẽ sớm khởi công Xây dựng khi đã đáp ứng đủ tiến độ kỹ thuật do Quận San Diego yêu cầu: (1) Thiền Viện chúng ta cần hoàn thiện khu vực lối vào của cổng, (2) đường nội bộ để kết nối với Cây cầu, (3) và hoàn thành Cây cầu qua suối. (4) Con đường dẫn lên núi nơi xây dựng Chánh điện và Nhà đa năng đa dụng của Thiền viện. (4) Khu vực nước phòng cháy chữa cháy xung quanh khu rừng giữa đoạn nối kết với Chánh Điện - Thiền đường và Nhà Tăng. (5). Khu đường được hoàn thiện để cho xe cứu hỏa rẽ vào và U Turn, nằm trong thông số kỹ thuật mà Sở cứu hỏa yêu cầu. (6). Khu vực thoát nước thải và hệ thống bể phốt (septic tank system) cần được hoàn thiện.

Như vậy 6 bước trước mắt mà Thiền viện chúng ta cần thực hiện, sau đó sẽ đến bước tiếp theo là nền móng cho công trình xây dựng của Chánh Điện và Nhà Tăng. Theo tính toán ước tính của giới chuyên môn, Thiền Viện cần chuẩn bị nguồn tài chánh dự kiến để hoàn thành 6 hạng mục là 700.000 USD (Bảy Trăm Ngàn Mỹ Kim).


Thiền Viện vô cùng tri ân tấm lòng từ bi và bàn tay nhân ái của Quý vị trong suốt thời gian qua đã và đang tận tâm yểm trợ và đóng góp cho việc xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận, các dự án xây dựng đang diễn ra tại Thiền Viện Pháp Thuận – Dharma Meditation Temple. Thông qua từ sự giúp đỡ quý báu của Đại chúng Phật tử và quý Mạnh thường quân sẽ là cơ hội quý báu giúp cho Thiền Viện Pháp Thuận tiếp tục quá trình xây dựng được thuận duyên. Sự ủng hộ đóng góp quý báu của Quý Đồng hương Phật tử, Thân hữu Thiền sinh và quý vị là phước lành cao quý trong công việc phụng sự Phật pháp, tạo nên sự trang nghiêm cho Đạo Tràng Tam Bảo, góp phần truyền bá những điều hữu ích, tốt đẹp đến với công chúng và Đồng bào Đồng Hương Phật tử xa gần.


Quý Đồng hương Đạo hữu Hộ Pháp, Quý Mạnh thường quân và các bạn xa gần đủ duyên phát tâm lành muốn yểm trợ công trình xây dựng, xin tùy hỷ chung góp. Mọi ủng hộ đều được cấp giấy biên nhận khấu trừ thuế theo luật của Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ.


Mọi Thư tín Liên lạc để ủng hộ, bảo trợ, cúng dường xây dựng xin liên lạc về Thiền Viện Pháp Thuận - Dharma Meditation Temple, 9755 Old Castle Road, Valley Center, CA 92082 . Ủng hộ, bảo trợ, cúng dường xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận - Dharma Meditation Temple theo các cách thức:


  • Cúng dường ủng hộ từ Nhà Bank của Thiền Viện:

Sakyamuni Buddhist Sangha of U.S Dharma Meditation Temple

(Chase bank)

Account Number (Số Tài khoản): 437026425


Thay mặt Thiền Viện Pháp Thuận nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh công đức. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui, gia đình bình an hạnh phúc, luôn là người Hộ Pháp cao quý để tiếp bước vững vàng trên con đường của chư Phật và chư vị Bồ Tát.
Scan. Để Ủng hộ Cúng Dường:

Comments


bottom of page