top of page

Chương Trình Đại Lễ Dâng Y Ca Sa - Vu Lan Báo hiếu PL.2566 – DL.2022 tại Thiền Viện Pháp Thuận

Ngày 21 Tháng 8 Năm 2022

Tại Rừng Thiền Pháp Thuận


· 05:30 AM: Công Phu Khuya

· 06:30 AM: Chấp tác

· 07:30 AM: Phật tử vân tập

· 09:00 AM: Cung đón chư Tôn đức Tăng Ni và Cộng đồng Phật tử xa gần

· 09:30 AM: Trì Bình Khất thực

· 10:00 AM: Lễ chánh thức:

- Thông qua chương trình

- Tuyên bố lý do

- Giới thiệu thành phần tham dự

- Nghi lễ chào Cờ

- Phút nhập Từ bi quán

- Dâng hương cầu nguyện – Khóa lễ Tam Bảo – Tụng sám Vu Lan

- Lễ dâng Hoa – Cài Hoa Hồng

- Tác bạch dâng cúng Pháp Y Ca sa

- Đạo từ của Hòa thượng chứng minh

- Cảm tạ của Ban tổ chức

· 12:00 PM: Lễ Cúng Dường Trai Tăng

- Chư tôn đức Tăng Ni thọ trai

- Quý Quan khách & Cộng đồng Phật tử thập phương dùng cơm

· 12:30 PM: Chương trình Văn nghệ Vu Lan Báo Hiếu: Ân nghĩa sanh thành

· 3:00 PM: Hồi hướng hoàn mãn

Comentarios


bottom of page