top of page

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản Tại Thiền Viện Pháp Thuận

Updated: Apr 13, 2022

Hạnh phúc thay, Đức Phật đản sinh!

Hạnh phúc thay, giáo Pháp cao minh!

Hạnh phúc thay, Tăng già hòa hợp!

Hạnh phúc thay, tứ Chúng đồng tu!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo,


Đại Lễ Phật Đản là sự kiện thiêng liêng và trọng đại, là ngày đánh dấu sự huyền diệu của “Một vị Thánh xuất hiện ở đời, vì hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người” (Kinh Tăng chi I, chương 1, phẩm Một người).


Để đón mừng ngày trọng đại ấy, Đạo Tràng Rừng Thiền Pháp Thuận Thiền Viện chúng con thành tâm cử hành Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2565 - DL. 2022:


Đại Lễ Phật Đản || Vesak Day

@ May 15, 2022

@ 9:30 AM – 3:00 PM


AT DHARMA MOUNTAIN

Tại Thiền Viện Pháp Thuận


9755 OLD CASTLE RD., VALLEY CENTER,CA 92082


Lịch Trình:


  • @ 9:30 AM: Thiền hành & Lễ Quy Y Tam Bảo

  • @ 10:15 AM :Pháp thoại

  • @ 11:00 AM: Đại Lễ Phật Đản - Lễ Tắm Phật

  • @ 12:30 PM: Lễ Trai Tăng - Đại chúng Cơm Trưa

Thành kính cung thỉnh Chư Tôn đức Chứng minh. Trân trọng kính mời Quý Đồng hương Phật tử xa gần cùng tham dự Đại Lễ Phật Đản trong không gian Núi Rừng Thanh Tịnh Thiền Vị nơi Đạo Tràng Rừng Thiền Pháp Thuận Thiền Viện: 9755 OLD CASTLE RD., VALLEY CENTER, CA 92082.


Trân Trọng,

Tỳ Kheo Thích Giác Chinh

Trụ Trì


Comments


bottom of page