top of page

Chương Trình TẾT PROGRAM 2022 節元旦 - 恭祝新春

CHƯƠNG TRÌNH

TẾT PROGRAM 2022

節元旦 - 恭祝新春:Gōng zhù xīnchūn


Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo,

Kính thưa Quý Đồng hương – Đồng Bào Phật tử,

Đạo Tràng Dharma Meditation Temple - Thiền Viện Pháp Thuận trân trọng thông tri và chia sẻ Chương trình Tết Nhâm Dần 2022 tại Rừng Thiền Núi Pháp Hoa - Dharma Mountain: 9755 Old Castle Road, Valley Center, CA 92082.


NGÀY MỒNG 1 - FEBRUARY 1, 2022:

  • @ 11:00 AM: CHÀO ĐÓN NGÀY ĐẦU XUÂN - WELCOME FIRST DAY OF LUNAR YEAR

  • Khóa Lễ ĐẦU XUÂN – NGUYỆN CẦU AN CƯ LẠC NGHIỆP – QUỐC THÁI DÂN AN

  • Chúc Tết – Hái Lộc Đầu Năm


• NGÀY MỒNG 6 – FEBRUARY 6, 2022:

  • @ 11:00 AM: NGÀY SINH HOẠT ĐẦU NĂM - Ceremony of the Three Jewels & Dharma Talk

  • Khóa Lễ Tam Bảo & Pháp Thoại

  • Chúc Tết – Hái Lộc Đầu Năm

Trân trọng,

Trụ Trì Thích Giác Chinh

Dharma Meditation Temple - Thiền Viện Pháp Thuận.Comments


bottom of page