top of page

County of San Diego Đã Chấp Thuận (Approved) Onsite wastewater System Cho Thiền Viện Pháp Thuận


Tổng Thể Xây Dựng Thiền Viện Pháp Thuận

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo Thường Trụ Trong Mười Phương,


Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Đoàn,

Kính thưa Đại chúng, Quý Đạo hữu Đồng hương Phật tử, Mạnh thường quân, các bạn Thân hữu thiền sinh.


Quận hạt San Diego - Department of Environmental Health đã chấp thuận cấp phép Hệ thống xử lý nước để tiến hành xây dựng Septic và hệ thống nước thoát cũng như Tổng thể khu vực xây dựng cho Công trình Xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận giai đoạn 1.


Sau 1 năm 11 tháng (tháng 5, 2019) đến nay (2021) Thiền Viện Pháp Thuận cùng với Hộ pháp Thiện Nam Tín Nữ đã đồng hành làm việc cùng các Kỹ sư chuyên nghiệp, Quận hạt San Diego - Department of Environmental Health đã chấp thuận cấp phép Hệ thống xử lý nước và Tổng thể khu vực xây dựng cho Công trình Xây dựng.


Đồng thời trong năm vừa qua Thiền Viện Pháp Thuận đã cho tiến hành thi công: Hệ thống Điện và hệ thống Nước mà Dharma Meditation Temple - Thiền Viện Pháp Thuận đã hoàn thành với sự chấp thuận (đã có Permit và đã thực hiện xong) của chính quyền Quận San Diego. Hệ thống Điện được hạ thế dành riêng cho việc sử dụng của Dharma Mountain Pháp Thuận Thiền Viện, đây là hệ thống điện commercial. Hệ thống nước bao gồm một nguồn nước đã được Thành phố phê duyệt và đã sẵn sàng sử dụng; hệ thống nước giếng commercial sạch được hoàn thiện cũng nằm trong dự án xây dựng. Cả ba dự án này được triển khai từ tháng 7/2018 đến nay thì đã hoàn thành.


Chúng Con thành kính đảnh lễ niệm ơn Chư Tôn Thiền Đức Tăng Đoàn đã luôn từ bi gia tâm hộ niệm chú nguyện cho Công trình Xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận Giai đoạn 1 luôn được thuận duyên, hanh thông và sớm hoàn thành.


Kính thưa Đại chúng Hộ Pháp, Chúng tôi vô cùng tri ân tấm lòng từ bi và bàn tay nhân ái của Quý vị trong suốt thời gian qua đã và đang tận tâm yểm trợ và đóng góp cho việc xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận, các dự án xây Thiền Đường Tăng xá. Thông qua từ sự giúp đỡ quý báu của Đại chúng Phật tử và quý Mạnh thường quân sẽ là cơ hội quý báu giúp cho Thiền Viện Pháp Thuận tiếp tục quá trình xây dựng được thuận duyên. Sự ủng hộ đóng góp quý báu của Quý Đồng hương Phật tử, Thân hữu Thiền sinh và quý vị là phước lành cao thượng trong các việc thiện sự, tạo nên sự trang nghiêm cho Đạo Tràng Tam Bảo, và là niềm an vui cho tất cả.


Thành kính đảnh lễ,

Thành kính thông tri,


Thay mặt Dharma Meditation Temple - Thiền Viện Pháp Thuận,


K.S. Thích Giác Chinh

Thiện Nam Tín Nữ Hộ Pháp

Comments


bottom of page