top of page

Lời Khấn Nguyện Đầu Năm: Dâng Lên Ông Bà Tổ Tiên Và Hồn Thiên Sông Núi


Cầu nguyện xuất phát từ lòng chân thành hòa điệu cùng tâm lượng cao thượng với sự mong ước được chia sẽ tình yêu thương, sự bình an, hướng đến sự thánh thiện và vươn tới sự siêu thoát thì cầu nguyện đó không phải là mê tín.


Khi lời cầu nguyện được nuôi dưỡng bởi năng lượng của Định lực vững chãi, kết nối với Niệm lực thanh khiết, thẩm thấu mọi nơi, và với Tuệ lực rực sáng như ngọn đuốc chiếu tỏ trong đêm trường tâm tối, thắp sáng mọi phương trời thì đó chính là lời cầu nguyện đích thực của bạn dành cho người thân thương, bất cứ ai, bất cứ nơi nào, không kể tôn giáo của bạn là gì, nó sẽ hiệu nghiệm và linh ứng và thẩm thấu khắp nơi nơi khi bạn xuất phát lời cầu nguyện như thế.


Theo lời Phật dạy, sự an lạc của mỗi thành viên trong gia đình và thân quyến chính là sự an lạc mát mẻ của Tổ tiên Cửu huyền. Trên nguyên lý đó, điều này, cũng trở thành sự tươi mát và hoà bình cho quê hương và cho thế giới này.


Giờ này, trong gia đạo hay tại nơi đạo tràng, Bạn và gia đình hoặc có mặt trong cùng Đại chúng, hãy giữ tâm thanh tịnh và chánh niệm để góp phần tạo nên an lạc cho người đã mất, tạo cơ duyên và nền tảng siêu sinh và tái sinh cho người đã mất. Nhưng trước hết khi bạn thực hiện điều đó thì chính bạn chứ không ai khác đã nếm được mùi vị của an lạc và lòng mình trở nên siêu phàm thoát tục ngay khi ấy.


Nương vào biển tuệ giác sáng ngời và tâm từ bi vô lượng của Bậc giác ngộ, nghi thức này được dùng làm phương tiện để tẩy đi những cấu uế và phiền não trong tâm đưa đến sự thanh tịnh và như được đắm mình trong suối nguồn của dòng nước cam lộ được tưới tẩm lên thân thể và tâm hồn đem lại sự tươi mát và thanh tịnh cho năm Châu bốn Biển.

Thật đơn giản, trong gia quyến chỉ cần chuẩn bị một bát nước trong và một cành hoa hái trong vườn nhà hoặc cành dương liễu trước khi cử hành Lễ cầu nguyện. Đặt lên Bàn thờ Tam Bảo và Bàn thờ Tổ tiên để sau khi khấn nguyện bạn mang ra vườn nhà tưới cho muôn loài và cho nước thẩm thấu vào nơi lòng Đất Mẹ.

Ngay lúc này, trong một niệm, con nguyện lòng nhất tâm, xin dâng lên lời khấn nguyện:


Tưới tẩm dòng nước mát

Vào trong lòng Đất sâu

Con nguyện cho Trời Đất

Hoà điệu cùng an vui!


Từ trong lòng Đất sâu

Thẩm thấu tình thương lớn

Con nguyện cho mọi loài

Khắp cùng được xanh tươi!


Từ nơi tâm thức này

Chiếu soi trong nhân loại

Con nguyện cho Sông Núi

Được thạnh trị thanh bình!


Từ trong lòng con trẻ

Hướng về tới cội nguồn

Con nguyện Người an vui

Nhập Phật cảnh rong chơi!


Từ nơi lời khấn nguyện

Sáng bừng lên ba cõi

Con nguyện đời tinh khôi

Chuyển pháp giới an lành!


Tuệ giác cho thấy, nước trong, cành hoa và cành liễu là biểu hiện của phương tiện từ bi kết chặt với định lực và sự linh động huyền vi của trí tuệ kết chặt với vô ngã là cốt tủy của yếu chỉ cho lời khấn nguyện cho đời.


Tốt nhất, trước khóa lễ nên Thiền hành 20 phút bất cứ đâu trong vườn nhà bạn; và Thiền tọa 12 phút.


Thiền Thất Vô Ưu,

Rừng Thiền Pháp Thuận Thiền Viện,

Dharma Mountain and Forest Meditation,


An vui,


Khất sĩ Thích Giác Chinh.

Opmerkingen


bottom of page