top of page

Sắc Chỉ Thành Lập Phạm Vũ Pháp Vân (Dharma Cloud Meditation Temple - 法雲梵宇)

Nam Mô Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo,


Chúng tôi rất vui mừng thông báo với đại chúng và cộng đồng Phật Pháp rằng Tăng đoàn do chúng tôi thành lập đã hình thành nên một ngôi Phạm Vũ ở Tiểu bang Pennsylvania, Mỹ Quốc: Phạm Vũ Pháp Vân.


Trong niềm tin kính của Tam Bảo, công việc tu học, phụng sự và truyền bá Phật Pháp và hướng đến việc đào tạo Tăng tài trong công cuộc hoằng dương Phật Pháp ở Mỹ Quốc, Phạm Vũ Pháp Vân - Dharma Cloud Meditation Temple - 法雲梵宇 là một minh chứng cụ thể cho mục đích cao cả đó của những người học đạo, tu đạo và hành đạo phụng sự.


Thay mặt cho các hành giả và thiền sinh cộng đồng Phật tử đang phụng sự, trong sự thành kính với đức tin nơi Tam Bảo và niềm tin trong phụng sự, cá nhân chúng tôi cũng như tất cả các vị đang phụng sự, trân trọng và tri ân những bàn tay đẹp, những tấm lòng cao cả đang cùng chung niềm tin phụng sự vì sự tiến bộ của Tăng đoàn.


Xin chân thành Cảm ơn!


Trân trọng,


Tỳ Kheo Thích Giác Chinh,

Viện chủ Sáng lập

Phiên bản Sắc lệnh thành lập Phạm Vũ Pháp Vân - Cơ quan Phái Bộ Truyền giáo do Nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing xuất bản và ấn hành:

Thông cáo báo chí: Phiên bản Sắc lệnh thành lập Phạm Vũ Pháp Vân - Cơ quan Phái Bộ Truyền giáo do Nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing xuất bản và ấn hành.


Comments


bottom of page