top of page

Tâm Thư Trình Bạch Công Trình Xây Dựng Thiền Viện Pháp Thuận Giai Đoạn 1


Lễ Đặt Viên Đá Xây Dưng T.V.Pháp Thuận Giai đoạn 1
Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng T.V.Pháp Thuận Giai đoạn 1

Thiền Viện Pháp Thuận trãi qua gần 7 năm thành lập từ năm 2014 đến 2021 là nơi sinh hoạt Tâm Linh – Từ thiện Tôn giáo bất vụ lợi trong lòng Cộng Đồng. Từ năm 2016 đến nay là thời gian hơn 3 năm trong tiến trình xin phép và mở đất Xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Kính thưa Đại chúng, chúng con kính trình lên Chư Tôn Đức Chứng minh, chúng tôi xin thông tri đến Quý Đạo hữu Đồng hương Phật tử, Quý Mạnh thường quân, Các bạn Thân hữu thiền sinh cùng hoan hỷ yểm trợ Công trình Xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận giai đoạn 1:

  • Ngôi nhà Tăng nơi sinh hoạt tu học

  • Cổng Tam Quan

  • Tháp Pháp Minh

  • Tháp Đại Hồng Chuông

  • Tôn tượng Đức Phật, Tôn tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm

  • Mô hình Cây Bồ Đề vinh danh sự Đóng Góp cao quý của Đồng Hương Phật Tử

  • Nơi đậu xe - Parking place

  • Vườn Thiền & Bảo vệ - Bảo tồn môi trường Núi Rừng

Chúng con, chúng tôi vô cùng tri ân tấm lòng từ bi và bàn tay nhân ái của Quý vị trong suốt thời gian qua đã và đang tận tâm yểm trợ và đóng góp cho việc xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận, các dự án xây Thiền Đường Tăng xá. Thông qua từ sự giúp đỡ quý báu của Đại chúng Phật tử và quý Mạnh thường quân sẽ là cơ hội quý báu giúp cho Thiền Viện Pháp Thuận tiếp tục quá trình xây dựng được thuận duyên. Sự ủng hộ đóng góp quý báu của Quý Đồng hương Phật tử, Thân hữu Thiền sinh và quý vị là phước lành cao thượng trong các việc thiện sự, tạo nên sự trang nghiêm cho Đạo Tràng Tam Bảo, và là niềm an vui cho tất cả.

Thay mặt Thiền Viện Pháp Thuận nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh công đức. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui, gia đình bình an hạnh phúc, luôn là người Hộ Pháp cao quý để tiếp bước vững vàng trên con đường của chư Phật và chư vị Bồ Tát.

Trân trọng,

An vui với Lòng Từ Bi,


Thích Giác Chinh

Trụ Trì


Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States (SBSUS)

Dharma Meditation Temple

Thiền Viện Pháp Thuận


9755 Old Castle Road, Valley Center, CA 92082

Phone: (619) 414-0106 | website: https://www.dharmamountainnews.com/

-----------------------------------------------------------------------------

Sangha Building and Dharma Program Support


We are in the process of building a center for all people to come together to learn the paths of the Buddha and practice meditation.


People say the first steps are the hardest but with the help of everyone, the process of building a meditation center will be much easier. We are calling out for help, whether it's financially or just a helping hand in building a place to shelter our Buddha and Sangha. Please come together and join us in building a meditation center !


The Dharma Meditation Foundation was founded by and is a division of The Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States (SBSUS). The Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States is a U.S. nonprofit, tax-exempt charitable organization under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. Donations to the Foundation are tax-deductible as allowed by law.

Your generous support will help fund projects like:

- ​​Sangha House

- The main gate of the temple

- Buddha Hall - Meditation Hall

- The Dharma Light Pagoda to honors the Buddha, Sutta Pitaka, and honors our ancestors

- A memorial wall as a symbol of the Bodhi tree

- The Buddha Statue, the Avalokiteśvara

- The Dharma Buddhist bells tower

- Parking place

- Meditation Garden and protect Environmental degradation


Dharma Mediation Temple and Mendicant Buddhist Sangha is always open to welcome all yogis and friends near and far different from the more traditional method of practicing Mindfulness Buddhism in society.


Please consider joining the Dharma Meditation Foundation by becoming a monthly supporter. A monthly gift of $5, $10, $50 or whatever you can afford, will support our community on an on-going basis. Monthly giving is also convenient, simple, and the best way to ensure the continuation of Meditation Temple and Buddha's teachings into the future for community.

If you would prefer to make a donation over the phone, please feel free to call us at (619) 414-0106 Checks payable to the Dharma Meditation Temple - Thiền Viện Pháp Thuận can be sent to: Dharma Meditation Temple, 9755 Old Castle Rd., Valley Center, CA 92082


Sincerely with Compassion,Thich Giac Chinh

Founder-Abbot

Comments


bottom of page