top of page

Tạp chí Nghiên cứu Phật học - JBS Vol.2, Issue 2 JBSPress.com

Tạp chí Nghiên cứu Phật học - JBSPress.com, một trong những nghiên cứu học thuật về Phật giáo và Tôn giáo học tại Mỹ, có Bản quyền nghiên cứu khoa học từ Thư Viện Quốc Hội Mỹ - Library of Congress trân trọng giới thiệu:

THƯ TỪ BAN BIÊN TẬP Tạp Chí Nghiên Cứu Phật Học/ Journal of Buddhist Studies Journal of the U.S. Sangha for Buddhist Studies

Lời chào hỏi,


Chào mừng đến với Tạp chí Nghiên cứu Phật học (“JBS”)!


Chúng tôi vui mừng khởi động năm mới 2022 với một ấn phẩm học thuật đặc biệt dành riêng cho nghiên cứu ứng dụng và phát triển xã hội trong lĩnh vực Phật giáo, đặc biệt là trong một thế giới đa cực và đa văn hóa.


JBS đã dành nhiều nỗ lực của mình để xuất bản các luận thuyết học thuật độc lập và các tài liệu nghiên cứu chuyên môn về Phật giáo và các nghiên cứu tôn giáo liên ngành khác. Như được phản ánh trong sứ mệnh của chúng tôi, các học giả JBS của chúng tôi tập trung vào lịch sử, văn hóa, khảo cổ học, nghệ thuật, ngữ văn, nhân chủng học, xã hội học, thần học, triết học, thực hành, nghiên cứu so sánh liên tôn và các chủ đề khác liên quan đến Phật giáo.


Các ấn phẩm của chúng tôi có thể được đặt hàng trực tuyến trực tiếp tại JBSPress.com ở cả bản in và bản điện tử. Điều này sẽ đảm bảo khả năng tiếp cận và sự đa dạng cho tất cả độc giả quan tâm và tiềm năng.


Sức mạnh của JBS nằm ở việc có một đội ngũ biên tập viên hùng hậu và sự hỗ trợ từ những người đóng góp và độc giả tích cực của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào sự đóng góp của bạn và hy vọng rằng bạn sẽ cân nhắc việc tiến hành đánh giá khách quan, quan trọng đối với các bài báo đã gửi và / hoặc gửi bài viết của bạn để chúng tôi xem xét.


Đức Phật trong trái tim chúng ta.


Trân trọng,


Thích Giác Chính - 法順, Buddhist Missionary

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Journal of Buddhist Studies - JBSPress


Chuyển dịch Việt ngữ: Tổ chức Thanh Niên Dharma Mountain - Dharma Mountain Youth.

NỘI DUNG SỐ NÀY - VOL.02, Issue 2, tháng Mười Hai, 2021:

Letter From the Editor


Greetings,


Welcome to the Journal of Buddhist Studies (“JBS”)!


We are delighted to kick off the new year in 2022 with a special academic publication dedicated to applied research and social development in the field of Buddhism, especially within a multipolar and multicultural world.


JBS has devoted much of its efforts to publishing independent scholarly treatises and expert research papers on Buddhism and other interdisciplinary religious studies. As reflected in our mission, our JBS scholars focus on the history, culture, archaeology, arts, philology, anthropology, sociology, theology, philosophy, practices, interreligious comparative studies, and other subjects related to Buddhism.


Our publications can be ordered directly online at JBSPress.com in both hard copy and electronic versions. This will ensure accessibility and diversity to all interested and prospective readers.


The strength of JBS lies in having a strong editorial team and support from our active contributors and readers. We count on your contribution and hope that you will consider conducting critical, objective review of submitted articles and/or submit your writing for our consideration.


The Buddha in our hearts.


Sincerely,Thich Giac Chinh, Buddhist Missionary

Editor-in-Chief, Journal of Buddhist Studies


New Issue/ Vol.02, Issue 2/ December 2021: https://www.jbspress.com/publications

Volume 02, Issue 01 - May/June 2021: https://www.jbspress.com/publications-1-issue

Volume 01, Issue 01/ December 2020:

-------------------------

  • Journal of Buddhist Studies (ISSN 2692-7357, electronic ISSN 2692- 739X) is one of the academic studies of Buddhism and a part of the Journal of the U.S. Sangha for Buddhist Studies. © 2021 by The Regents of the Dharma Mountain Publishing. Allrights reserved. Please direct all requests for permission to photocopy or reproduce article content through the Journal of Buddhist Studies Press’s Reprints and Permissions web page, https://www.jbspress.com/ or via email: info@jbspress.com.Comments


bottom of page