top of page

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản 2568 - 2024 tại Thiền Viện Pháp Thuận San Diego, California


Đại Lễ Phật Đản tại Rừng Thiền Pháp Thuận Thiền Viện.jpg

 Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Vesak Day - Đại Lễ Phật Đản là sự kiện trọng đại và thiêng liêng của Nhân loại và Chư thiên, để kỷ niệm sự kiện Đản sinh của Đức Phật Sakyamuni trên Hoàn Vũ.


Phật Đản - Vesak Day cũng là Ngày Quán tưởng Quốc tế, lễ hội kỷ niệm ngày Đản sinh, Giác ngộ và Nhập diệt (Parinirvāna) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Śākyamuni.


Đạo Tràng Chúng Con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức hoan hỷ quang lâm Chứng Minh. Chúng tôi hoan nghênh và chào đón cộng đồng xa gần cùng tham dự trong sự kiện đặc biệt này tại không gian Núi Rừng Thanh Tịnh Thiền Vị và Linh thiên nơi Đạo Tràng Rừng Thiền Pháp Thuận - Dharma Meditation Temple - Thiền Viện Pháp Thuận:

 

9755 Old Castle Rd., Valley Center, CA 92082.

 


Đại Lễ Phật Đản - Ngày Vesak @ 19 tháng 5 năm 2024 (May 19, 2024)

@ 9:30 AM: Hội chúng & Cộng đồng bắt đầu

@ 10:30 AM: Khai mạc Đại Lễ

 

                                                                          Trân Trọng,

  

 

Honorable Thích Giác Chinh

                                                                           Abbot – Trụ Trì


Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản 2568 tại Thiền Viện Pháp Thuận San Diego, California
.pdf
Download PDF • 320KB

66 views0 comments

Comments


bottom of page