top of page

Tiếp tục Phật sự Thích Ca Phật Đài Đang Dang Dở Tại Rừng Thiền Pháp Thuận Thiền Viện

Updated: Mar 23, 2021

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Kính thưa Đại chúng,

Thích Ca Phật Đài Đang Dang Dở Tại Rừng Thiền Pháp Thuận Thiền Viện

Đạo Tràng Pháp Thuận Thiền Viện sẽ tiếp tục thực hiện công việc đang dang dở từ tháng Bảy năm 2020 đến nay, xung quanh Công trình nơi Đức Phật đang an toạ bên dưới gốc Cây Đại Thụ. Đây là Phật sự mở màng trong tiến trình Xây dựng Giai đoạn 1 Thiền Viện Pháp Thuận.


Vì tình hình dịch bệnh diễn ra năm ngoái đã làm dán đoạn công việc Phật sự ý nghĩa này, nay Đạo Tràng Thiền Viện Pháp Thuận sẽ tiếp tục để cho hoàn thành trang nghiêm xung quanh Phật ngự, trong dự án Phật Bổn Sư Toạ Thiền Ban Phước:

- Đã thực hiện thỉnh Phật

- Đang dang dở chưa làm xong phần nền xung quanh, đợt này sẽ tiếp tục mời Thợ để hoàn thành.

- Khu vườn Hồ Sen bên cạnh Đức Phật, đợt này cũng sẽ tiếp tục mời Thợ để hoàn thành.


Kính cảm ơn và Kính thông Tri đến Đại chúng xa gần cùng hoan hỷ, những người hữu duyên cùng chung tay làm Phật sự.


Quý Đồng hương Đạo hữu Hộ Pháp, Quý Mạnh thường quân đủ duyên phát tâm lành muốn yểm trợ công trình xây dựng, xin tùy hỷ chung góp. Mọi ủng hộ đều được cấp giấy biên nhận khấu trừ thuế theo luật của Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ.


Cúng dường - Ủng hộ dự án Thích Ca Phật Đài:


Nếu bạn muốn điền vào biểu mẫu cho khoản đóng góp / quà tặng của mình, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới: Điền Mẫu Cúng dường (Donation form)/ đóng góp và gửi đến:


Thiền Viện Pháp Thuận - Dharma Meditation Temple: 9755 Old Castle Road, Valley Center, CA 92082.


Trân trọng,

An Vui,


Thiền Viện Pháp Thuận

Dharma Meditation Temple

コメント


bottom of page